Rəylər

Mənfəətin artırılması

Mənfəətin artırılması


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

01 nömrəli 10

Mənfəəti artıran bir miqdar seçmək

Əksər hallarda, iqtisadçılar firma üçün ən sərfəli olan məhsul miqdarını seçməklə qazancı artıran bir şirkət modelləşdirirlər. (Bu, birbaşa qiyməti seçməklə mənfəəti artırmaqdan daha çox məna kəsb edir, çünki bəzi hallarda - məsələn, rəqabətli bazarlarda - firmaların yükləyə biləcəkləri qiymətə heç bir təsiri olmur.) Mənfəət artıran miqdarın tapılmasının bir yolu mənfəət düsturunun miqdarı ilə nəticələnən ifadəni sıfıra bərabər qoyub sonra miqdarı üçün həll etmək.

Bir çox iqtisadi kurs, hesablamanın istifadəsinə etibar etmir, buna görə mənfəətin artırılması üçün şəraitin daha intuitiv şəkildə inkişaf etdirilməsi faydalıdır.

02-də 10

Marjinal Gəlir və Marjinal Qiymət

Mənfəəti artıran miqdarın necə seçiləcəyini anlamaq üçün əlavə (və ya marjinal) vahidlərin istehsal və satışının mənfəətə gətirdiyi artan təsir barədə düşünmək faydalıdır. Bu çərçivədə düşünmək lazım olan miqdarlar artan kəmiyyətə qədər artan yuxarı tərəfi və artan miqdarın artan aşağı tərəfini ifadə edən marjinal xərcdir.

Tipik marjinal gəlir və marjinal xərc əyriləri yuxarıda təsvir edilmişdir. Qrafikdən göründüyü kimi, marjinal gəlir ümumiyyətlə kəmiyyət artdıqca azalır və kəmiyyət artdıqca marjinal dəyəri ümumiyyətlə artır. (Sözsüz ki, marjinal gəlir və ya maya dəyərinin sabit olduğu hallar da mövcuddur.)

03of 10

Miqdarı artırmaqla mənfəəti artırmaq

Başlanğıcda, bir şirkət hasilatı artırmağa başladıqca, daha bir vahidi satmaqdan əldə edilən marjinal gəlir bu bölmənin istehsalının son dəyərindən daha böyükdür. Buna görə də, bu məhsul vahidinin istehsalı və satılması mənfəət və marjinal dəyər arasındakı fərqi artıracaqdır. Artan məhsul marjinal gəlirin marjinal dəyərə bərabər olduğu miqdara çatana qədər bu şəkildə mənfəəti artırmağa davam edəcəkdir.

04-cü 10

Kəmiyyət artırmaqla mənfəətin azaldılması

Əgər şirkət artan hasilatı marjinal gəlirin marjinal maya dəyərinə bərabər olduğu miqdardan çox saxlamış olsaydı, bunun son dəyəri maya gəlirdən daha çox olardı. Buna görə miqdarın bu həddə artması artan zərərlərlə nəticələnəcək və mənfəətdən çıxacaq.

05of 10

Mənfəət marjinal gəlirin marjinal maya dəyərinə bərabər olduğu yerdə maksimum dərəcədə artırılır

Əvvəlki müzakirələrdən göründüyü kimi, mənfəət həmin miqdarda marjinal gəlirin həmin miqdarda marjinal maya dəyərinə bərabər olduğu miqdarda maksimuma çatdırılır. Bu miqdarda artan mənfəət verən vahidlərin hamısı istehsal olunur və artan zərər yaradan vahidlərdən heç biri istehsal edilmir.

06 nömrəli 10

Marjinal Gəlirlə Marjinal Qiymət arasındakı çoxsaylı kəsişmə nöqtələri

Mümkündür ki, bəzi qeyri-adi hallarda, marjinal gəlirin marjinal maya dəyərinə bərabər olduğu çox miqdarda olur. Bu baş verdikdə, bu miqdarlardan hansının ən böyük qazancla nəticələnəcəyi barədə diqqətlə düşünmək vacibdir.

Bunun bir yolu, potensial mənfəəti artıran miqdarların hər birində mənfəətin hesablanması və hansı qazancın ən böyük olduğunu müşahidə etmək olar. Əgər bu mümkün deyilsə, marjinal gəlir və marjinal xərc əyrilərinə baxaraq ümumiyyətlə hansı miqdarda qazancın maksimuma çatdırıldığını söyləmək də mümkündür. Yuxarıdakı diaqramda, məsələn, marjinal gəlir və marjinal xərc kəsişməsində olan daha böyük miqdarın, sadəcə marjinal gəlirin birinci kəsişmə nöqtəsi ilə ikincisi arasındakı bölgədəki marjinal dəyərdən çox olduğu üçün daha böyük qazancla nəticələnməsi lazım olan vəziyyət olmalıdır. .

07. 10

Diskret kəmiyyətlərlə mənfəətin artırılması

Eyni qayda - yəni mənfəət hasilatın ayrı-ayrı miqdarda mənfəətini artırarkən tətbiq edilə bilən marjinal gəlirin marjinal maya dəyərinə bərabər olduğu miqdarda artırılır. Yuxarıdakı misalda birbaşa mənfəətin 3 miqdarında maksimuma çatdırıldığını görə bilərik, eyni zamanda bunun marjinal gəlirin və marjinal dəyərinin $ 2-ə bərabər olduğu bir miqdar olduğunu görə bilərik.

Yəqin ki, yuxarıda göstərilən nümunədəki mənfəətin ən böyük dəyərinə həm 2, həm də 3 miqdarında çatdığını gördünüz. Bunun səbəbi, marjinal gəlir və marjinal dəyəri bərabər olduqda, həmin istehsal vahidi firma üçün artan mənfəət yaratmır. Bu dedikdə, bir firmanın bu son məhsul vahidini istehsal edəcəyini güman etmək olduqca təhlükəsizdir, baxmayaraq ki, bu miqdarda istehsal etmək və istehsal etməmək arasında texniki laqeyddir.

08of 10

Marjinal Gəlir və Marjinal Qiymət kəsişməyəndə Mənfəətin Maksimumlaşdırılması

Ayrı-ayrı məhsul miqdarı ilə qarşılaşdıqda, yuxarıda göstərilən nümunədə göstərildiyi kimi, bəzən marjinal gəlirin marjinal dəyərə tam bərabər olduğu bir miqdar olmayacaqdır. Bununla birlikdə, birbaşa qazancın 3 miqdarda artırıldığını birbaşa görə bilərik. Əvvəllər inkişaf etdirdiyimiz mənfəət maksimumu intuisiyasından istifadə edərək bir firmanın bunu etməkdən əldə etdiyi marjinal gəlirin olduğu müddətdə istehsal etmək istədiyi qənaətinə gələ bilərik. bunu etmək üçün ən kiçik xərc qədər böyükdür və marjinal dəyəri marjinal gəlirdən çox olduğu hissələr istehsal etmək istəməyəcəkdir.

09. 10

Müsbət mənfəət mümkün olmadıqda mənfəətin artırılması

Eyni mənfəət artırma qaydası müsbət mənfəətin mümkün olmadığı hallarda tətbiq olunur. Yuxarıdakı nümunədə 3 miqdarı yenə də mənfəəti artıran miqdardır, çünki bu miqdar firma üçün ən çox qazanc gətirir. Mənfəət nömrələri bütün məhsul miqdarı mənfi olduqda, mənfəəti artıran miqdar daha çox zərərin minimuma endirilməsi miqdarı kimi təsvir edilə bilər.

10of 10

Hesablama istifadə edərək mənfəətin artırılması

Göründüyü kimi, mənfəətin maksimuma çatan miqdarını kəmiyyətlə bağlı mənfəət törəməsini götürərək sıfır nəticəyə bərabər qoyaraq əvvəllər əldə etdiyimiz kimi qazancın artırılması üçün eyni qayda ilə! Bunun səbəbi, marjinal gəlir miqdara görə ümumi gəlirin törəməsinə bərabərdir və son dəyəri kəmiyyətə görə ümumi dəyərin törəməsinə bərabərdir.