Məlumat

Geologiyada nəqliyyat nə deməkdir?

Geologiyada nəqliyyat nə deməkdir?

Nəqliyyat, materialın yer səthində su, külək, buz və ya cazibə qüvvəsi ilə hərəkətidir. Buraya dartma (sürükləmə), asma (daşınma) və duzlaşma (sıçrayış) və kimyəvi həll prosesləri daxildir.

Daşınma zamanı su, əsasən yuyulma adlanan müddətdə kiçik hissəcikləri daşıyır. Külək qazanma adlanan müddətdə də bunu edir. Götürülməmiş material lag yatağı və ya səki kimi qala bilər.

Nəqliyyat və havalar eroziyanın iki mərhələsidir. Kütləvi israf adətən nəqliyyatdan ayrı hesab olunur.

Başqa adla: Nəqliyyat