Həyat

Sosial təminat nömrələri necə təyin olunur

Sosial təminat nömrələri necə təyin olunur

Doqquz rəqəmli Sosial Təminat Nömrəsi (SSN) üç hissədən ibarətdir:

  • Üç rəqəmin ilk dəsti adlanır Sahə nömrəsi
  • İki rəqəmin ikinci dəsti adlanır Qrup nömrəsi
  • Dörd rəqəmin son dəsti Seriya nömrəsi

Sahə nömrəsi

Sahə nömrəsi coğrafi bölgə tərəfindən təyin olunur. 1972-ci ilə qədər kartlar ölkənin yerli Sosial Təminat idarələrində verilmişdi və Sahə Sayı kartın verildiyi Dövləti təmsil edirdi. Bu, hər hansı bir Sosial Təminat Bürosunda bir şəxs öz kartlarına müraciət edə biləcəyi üçün ərizəçinin yaşadığı Dövlət olması lazım deyildi. 1972-ci ildən etibarən SSA SSN-lərini təyin etməyə və kartları mərkəzləşdirilmiş şəkildə Baltimor şəhərindən verməyə başladıqdan sonra təyin olunmuş bölgə nömrəsi tətbiqdə göstərilən poçt ünvanındakı poçt kodu əsasında qurulmuşdur. Ərizəçinin poçt ünvanı onların yaşadığı yerlə eyni olmalıdır. Beləliklə, Sahə Nömrəsi, 1972-ci ildən əvvəl və ya bu gündən etibarən ərizəçinin yaşadığı Dövləti ifadə etmir.

Ümumiyyətlə, nömrələr şimal-şərqdən başlayaraq qərbə doğru hərəkət edirdi. Beləliklə, şərq sahillərində insanlar ən aşağı, qərb sahilində olanlar ən çox saya sahibdirlər.

Qrup nömrəsi

Hər bir ərazidə qrup nömrələri (ortada iki rəqəm) 01 ilə 99 arasında dəyişir, lakin ardıcıl olaraq verilmir. İnzibati səbəblərə görə əvvəlcə verilən qrup nömrələri dövlətə ayrılmış hər bir sahə daxilində 01-dən 09-dək olan ODD nömrələrindən və sonra 10-dan 98-dək EVEN nömrələrindən ibarətdir. Müəyyən bir ərazinin 98 qrupundakı bütün nömrələr çıxarıldıqdan sonra, 02-08 qrupları istifadə olunur, ardınca ODD qrupları 11 - 99 qrupları istifadə olunur. Bu nömrələr şəcərə məqsədləri üçün heç bir məlumat vermir.

Qrup nömrələri aşağıdakı kimi təyin olunur:

  • Birincisi: ODD - 01, 03, 05, 07, 09
  • İkinci: HƏYAT - 10 ilə 98
  • Üçüncüsü: HƏYAT - 02, 04, 06, 08
  • Dördüncü: ODD - 11-dən 99-a qədər

Seriya nömrəsi

Hər qrup daxilində seriya nömrələri (son dörd (4) rəqəm) ardıcıl olaraq 0001-dən 9999-a qədər uzanır. Bunların da şəcərə tədqiqatlarına heç bir aidiyyəti yoxdur.