Məsləhətlər

ESL İş Məktubu Dərs Planı

ESL İş Məktubu Dərs Planı

İşgüzar ingilis dilində dərs vermək yazı tapşırıqlarına son dərəcə praqmatik yanaşma tələb edir. Xüsusi vəziyyətlər üçün xüsusi sənədlərin istehsalına diqqət yetirmək lazımdır. Tələbələrin bu sənədlərin yazılışında istifadə ediləcək dil istehsalı bacarıqlarını öyrənərkən diqqətli olmalarını təmin etmək üçün, ortaya çıxa biləcək bəzi şirkətlərə aid problemlər üzərində beyin fırtınası etməlidirlər. Bu şəkildə tələbələr dil məhsuldarlığı prosesində diqqətli olurlar, çünki dərhal praktik tətbiqetmələrə sahib sənəd hazırlayacaqlar.

5 hissəli dərs

Mən

Dinləmə anlayışı: "Göndərmə problemləri" dən Beynəlxalq iş ingilis dili

  1. Dinləmə anlayışı (2 dəfə)
  2. Anlayışı yoxlamaq

II

Beyin fırtınası üçün 2 qrupa bölün və təchizatçı ilə mümkün problemlərin siyahısını yazın

  1. Hər qrupun vacib və ya müntəzəm olaraq ortaya çıxan bir problemi hiss etdiklərini seçin
  2. Qruplardan problemin qısa bir konturunu yazmağı xahiş edin

III

Bir qrupun şikayət edərkən istifadə etdiyi lüğət və quruluşlar yaratmağı, digər qrupdan şikayətlərə cavab verərkən istifadə olunan söz ehtiyatının yaradılmasını xahiş et

  1. İki qrupun yaradılan lövhələrini lövhədə yazmalarına icazə verin
  2. Qarşı qrupun əldən verə biləcəyi əlavə lüğət və / və ya quruluşu istəyin

IV

Qruplardan əvvəl qeyd etdikləri problemlə bağlı şikayət məktubu tərtib etmələrini xahiş et

  1. Qruplarda bitmiş məktublar mübadiləsi aparın. Hər bir qrup əvvəlcə oxu ilə davam etməli, sonra düzəldilməli və nəhayət məktubu cavablandırmalıdır.

V

Tələbə məktublarını toplayın və hansı tip səhvlərə yol verdiyinizi göstərərək düzgün cavab verin (yəni sintaksis üçün S, ön söz üçün PR və s.)

  1. Məktubu düzəldərkən qrupları qarışdırın və problemin cavablarını müzakirə edin
  2. Düzəldilmiş məktubları orijinal qruplara bölüşdürün və şagirdlərdən düzəlişin verdiyi ifadələrdən istifadə edərək məktublarını düzəltməyə çalışın

Nəzarət şikayət məktubu yazmaq üçün yazılı tapşırıq daxil olacaqdır. Şagirdlər bir daha oxuduqları məktubları mübadilə edəcək, düzəldib şikayətə cavab verəcəklər. Bu şəkildə, tələbələr müəyyən bir müddət ərzində bu işi davam etdirərək, təkrarlama ilə tapşırığı mükəmməlləşdirməyə imkan verdilər.

Dərs bölgüsü

Yuxarıda göstərilən plan, şikayətin və cavabların işgüzar şəraitdə başa düşülməsi və dil istehsal bacarıqları üçün əsas diqqət yeri olaraq götürülür. Dinləmə məşqi ilə mövzunu tanıtmaqla, şagirdlər passiv olaraq iş yerlərində öz problemləri barədə düşünməyə başlayır. Danışıq istehsal mərhələsində irəliləyiş, tələbələr tapşırıq üçün uyğun dildə düşünməyə başlayır. Öz şirkətindəki xüsusi problemlərə diqqət yetirərək, tələbənin marağı bununla daha təsirli bir təhsil mühitini təmin edir. Şagirdlər plan yazmaqla müvafiq yazılı istehsal hesab etməyə başlayırlar.

Dərsin ikinci hissəsində tələbələr şikayət və şikayətlərə cavab vermək üçün daha uyğun bir dilə diqqət yetirirlər. Lövhədə digər qrupun istehsalını şərh edərək oxuduqları və lüğət və quruluşa dair biliklərini möhkəmləndirirlər.

Dərsin üçüncü hissəsi hədəf iş yerlərinin əsl yazılı istehsalını qrup işi ilə inkişaf etdirməyə başlayır. Məktublar mübadiləsi və strukturların qrup düzəldilməsi ilə daha sonra nəzərdən keçirilməsi ilə oxu anlayışı ilə davam edir. Nəhayət, yazılı istehsal oxuduqları və düzəlddikləri məktuba cavab yazmaqla təkmilləşməyə davam edir. Əvvəlcə digər qrupun məktubunu düzəltdikdən sonra, qrup düzgün istehsal haqqında daha çox məlumatlı olmalıdır.

Dərsin son hissəsində yazılı istehsal birbaşa müəllimlərin iştirakı ilə daha da inkişaf etdirilir, şagirdlərə səhvlərini başa düşməyə və problem sahələrini özləri düzəltməyə kömək edir. Bu yolla, tələbələr sonra iş yerində dərhal istifadə edə biləcəyi xüsusi iş sahələri ilə əlaqəli üç fərqli məktubu tamamlamış olacaqlar.


Videoya baxın: İzahat mətni (Avqust 2021).