Yeni

À poil

À poil

İfadə:à poil

Tələffüz: bir pwal
Məna: çılpaq çılpaq, buffda
Hərfi tərcümə: saçlarda
Qeyd: tanış

Qeydlər: Fransız ifadəsi à poil bədən saçlarına aiddir - olduğunuz zaman à poil, öz saçlarınızdan başqa heç nə geyinmirsiniz. İngilis dilindəki "birinin ad günü kostyumundakı" ifadəsinə bərabərdir.

Nümunə
N'ouvre pas la porte - je suis à poil!
Qapını açma - tamamilə çılpaqam!
À poil sifət kimi və ya çoxsaylı ifadələrdə əmr kimi istifadə edilə bilər:
être à poil - çılpaq olmaq
se baigner à poil - cılız daldırmaya getmək
se mettre à poil - bir ad günü kostyumuna çəkmək
un mec / une fille à poil - çılpaq bir oğlan / qız
À poil! - Götür!
Sinonimlər:
nu - çılpaq, çılpaq
déshabillé - soyundu
en costume d'Adam / d'Ève (köhnə) - birinin ad günü kostyumunda
en tenue d'Adam / d'Ève - ad günü kostyumunda
Diqqət: Fransızca au poil ifadəsi "əla!" demək üçün qeyri-rəsmi bir yoldur. və ya "mükəmməl!"