Rəylər

Konqres tərifi və nümunələr

Konqres tərifi və nümunələr

Konqres tərifi # 1

Bir konqresmen eyni dövri cədvəl qrupundakı elementlər qrupunun üzvüdür.
Misal: Kalium və natrium bir-birlərinin konjenerləridir.

Konqres tərifi # 2

Bir konjener, oxşar quruluşa və oxşar kimyəvi xüsusiyyətlərə malik birləşmələr sinfinə də aid ola bilər.

Misal: Polyxlorlu bifenil (PCB) adlanan kimyəvi maddələrin sinfində 200-dən çox konjener var.