Məsləhətlər

Molallıq tərifi

Molallıq tərifi

Dəyişiklik tərifi: bir kiloqram həlledicinin sayına bölünən məhlulun mollarının sayına bərabər olduğu müəyyənləşdirilmiş vahid. Molaliya molal olaraq qısaldılmışdır.

Nümunələr: 0.10 mol KNO həll etməklə hazırlanan həll3 200 qram H daxil olur2O KNO-da 0.50 molal olardı3.

Kimya Sözlük İndeksinə qayıt