Həyat

Kimyada neytron tərifi

Kimyada neytron tərifi

Neytron kütlə = 1 və şarj = 0 olan atom nüvəsindəki hissəcikdir. Neytronlar atom nüvəsindəki protonlarla birlikdə olur. Bir atomdakı neytronların sayı onun izotopunu müəyyənləşdirir.

Bir neytronun xalis neytral elektrik yükü olsa da, yüklənmə ilə əlaqədar bir-birini ləğv edən yüklü komponentlərdən ibarətdir.

Neytron Faktları

  • Neytron bir hadron növüdür. Bir yuxarı kvarkdan və iki aşağı kvarkdan ibarətdir.
  • Bir proton və bir neytron kütləsi müqayisə olunsa da, xüsusən daha yüngül elektronla müqayisə olunsa da, bir neytron bir protona nisbətən bir qədər daha çoxdur. Bir neytron 1.67492729 x 10 kütləsi var-27 kq.
  • Bir neytron fermion növü hesab olunur, çünki bir spin = 1/2 var.
  • Nüvədən neytronları çıxartmaq mümkün olsa da, sərbəst hissəciklər digər atomlarla reaksiya vermədən çox keçmir. Orta hesabla bir neytron təxminən 15 dəqiqə ərzində sağ qalır.


Videoya baxın: Heyatın Kimyevi Terkibi #1 (Avqust 2021).