Maraqlıdır

Kimyəvi parçalanma reaksiyası

Kimyəvi parçalanma reaksiyası

Kimyəvi bir parçalanma reaksiyası və ya analiz reaksiyası kimyəvi reaksiyaların ən yaygın növlərindən biridir. Bir parçalanma reaksiyasında bir birləşmə daha kiçik kimyəvi növlərə parçalanır.
AB → A + B

Bəzi hallarda reaktiv tərkib hissələrinə daxil olur, lakin parçalanma istənilən kiçik molekulların parçalanmasına səbəb ola bilər. Proses bir addım və ya bir neçə mərhələdə baş verə bilər.

Kimyəvi bağlar pozulduğundan, bir parçalanma reaksiyasına başlamaq üçün enerji əlavə edilməsi tələb olunur. Adətən enerji istilik kimi verilir, lakin bəzən sadəcə mexaniki bir zərbə, elektrik şoku, radiasiya və ya nəmlik və ya turşuluqdakı dəyişiklik prosesi başladır. Reaksiyalar bu əsasda termal parçalanma reaksiyaları, elektrolitik parçalanma reaksiyaları və katalitik reaksiyalar kimi təsnif edilə bilər.

Bir parçalanma sintez reaksiyasının əks və ya tərs prosesidir.

Parçalanma reaksiya nümunələri

Suyun oksigen və hidrogen qazına elektroliz edilməsi parçalanma reaksiyasının bir nümunəsidir:
2 H2O → 2 H2 + O2

Digər bir nümunə, kalium xloridinin kalium və xlor qazına parçalanmasıdır.

2 KCl(s) → 2 K(s) + Cl2(g)

Parçalanma reaksiyalarından istifadə

Parçalanma reaksiyaları analitik texnikada olduqca qiymətli olduqları üçün analiz reaksiyaları da adlanır. Buna misal olaraq kütləvi spektrometriya, qravimetrik analiz və termogravimetrik analiz daxildir.