Həyat

Turşular və əsaslar - pH hesablanması

Turşular və əsaslar - pH hesablanması

pH kimyəvi məhlulun turşuluğunun və ya qələviliyin ölçüsüdür. Bir pH 7-dən az olan bir həll turşu sayılır. Bir pH 7-dən çox olan biri qələvidir. 7-ə bərabər olan bir pH neytral bir həlldir. Hidrogen ionunun konsentrasiyası məlum olduqda bir məhlulun pH-nı necə hesablamaq üçün sadə bir nümunə:

Sual

H ilə bir həll pH nədir+ = 1 x 10-6 Ə.

Həll

pH düsturla hesablanır

pH = - giriş H+

Əvəzedici H+ sualdakı konsentrasiyası ilə.

pH = - giriş (1 x 10.)-6)
pH = - (- 6)
pH = 6

Cavab ver

Məhlulun pH-ı 6-dır.