Rəylər

Vasitə üçün Etibar Fasilələrinə Nümunələr

Vasitə üçün Etibar Fasilələrinə Nümunələr

İnferensial statistikanın əsas hissələrindən biri inam intervallarını hesablamaq yollarının işlənib hazırlanmasıdır. Güvən fasilələri bizə populyasiya parametrini qiymətləndirmək üçün bir yol təqdim edir. Parametrin dəqiq bir dəyərə bərabər olduğunu söyləmək əvəzinə, parametrin bir sıra dəyərlərə düşdüyünü söyləyirik. Bu dəyərlər diapazonu, adətən, qiymətləndirmədən əlavə etdiyimiz və çıxardığımız səhv həddi ilə bərabər bir qiymətləndirmədir.

Hər aralığa əlavə etimad səviyyəsidir. Güvən səviyyəsi, gələcəkdə etibarlılıq intervalımızı əldə etmək üçün istifadə olunan metodun həqiqi populyasiya parametrini nə qədər tutduğunu ölçür.

Bəzi nümunələrin işləndiyini görmək statistika öyrənərkən faydalıdır. Aşağıda bir əhali anlamına dair etibarlı fasilələrin bir neçə nümunəsinə baxacağıq. Görəcəyik ki, orta hesabla güvən intervalı qurmaq üçün istifadə etdiyimiz metod, əhalimiz haqqında əlavə məlumatlardan asılıdır. Xüsusilə götürdüyümüz yanaşma, populyasiyanın standart sapmasını bilməməyimizdən və ya bilməməyimizdən asılıdır.

Problemlər haqqında bəyanat

Sadə bir təsadüfi bir nümunə ilə 25 müəyyən bir yeni növdən başlayırıq və quyruqlarını ölçürük. Nümunəmizin orta quyruq uzunluğu 5 sm-dir.

  1. Əgər 0.2 sm populyasiyadakı bütün yenilərin quyruq uzunluqlarının standart sapması olduğunu bilsək, onda populyasiyadakı bütün yenilərin orta quyruq uzunluğu üçün 90% etibarlılıq intervalı nədir?
  2. Əgər 0.2 sm populyasiyadakı bütün yenilərin quyruq uzunluqlarının standart sapması olduğunu bilsək, onda populyardakı bütün yenilərin orta quyruq uzunluğu üçün 95% etibarlılıq intervalı nədir?
  3. Əgər bu 0,2 sm nümunədə populyarlıqda olan ağcaqanadların quyruq uzunluqlarının standart sapma olduğunu aşkar etsək, populyasiyadakı bütün yenilərin orta quyruq uzunluğu üçün 90% etibarlılıq intervalı nədir?
  4. Əgər bu 0,2 sm nümunədə populyasiya etdiyimiz düyünlərin quyruq uzunluqlarının standart sapma olduğunu aşkar etsək, populyasiyadakı bütün yenilərin orta quyruq uzunluğu üçün 95% etibarlılıq intervalı nədir?

Problemlərin müzakirəsi

Bu problemlərin hər birini təhlil etməklə başlayırıq. İlk iki problemdə əhali standart sapmasının dəyərini bilirik. Bu iki problem arasındakı fərq, güvən səviyyəsinin # 2-də olduğundan daha çox olmasıdır.

İkinci iki problemdə əhalinin standart sapması bilinmir. Bu iki problem üçün bu parametri nümunə standart sapma ilə qiymətləndirəcəyik. İlk iki problemdə gördüyümüz kimi, burada da fərqli inam səviyyələri var.

Çözümlər

Yuxarıda göstərilən problemlərin hər biri üçün həlli hesablayacağıq.

  1. Əhali standart sapmasını bildiyimiz üçün z-bal cədvəlindən istifadə edəcəyik. Dəyəri z 90% etibarlılıq intervalına uyğundur 1,645. Səhv marjası üçün düsturdan istifadə edərək 5 - 1.645 (0.2 / 5) - 5 + 1.645 (0.2 / 5) arasında bir güvən intervalı var. (Buradakı məxrəcdəki 5, çünki 25-in kvadrat kökünü aldığımızdır). Arifmetik aparıldıqdan sonra əhali üçün güvən intervalı olaraq 4.934 sm - 5.066 sm səviyyəsində olduq.
  2. Əhali standart sapmasını bildiyimiz üçün z-bal cədvəlindən istifadə edəcəyik. Dəyəri z 95% etibarlılıq intervalına uyğundur 1.96. Səhv marjası üçün düsturdan istifadə edərək 5 - 1.96 (0.2 / 5) ilə 5 + 1.96 (0.2 / 5) arasında bir güvən intervalı var. Arifmetik aparıldıqdan sonra əhali üçün güvən intervalı olaraq 4.922 sm - 5.078 sm.
  3. Burada populyasiyanın standart sapmasını bilmirik, yalnız nümunə standart sapma. Beləliklə, t-bal cədvəlindən istifadə edəcəyik. Bir masa istifadə edərkən t puanları neçə dərəcə sərbəstliyə sahib olduğumuzu bilməliyik. Bu vəziyyətdə 24 nümunə ölçüsündən az olan 24 dərəcə azadlıq var. Dəyər t 90% etibarlılıq intervalına uyğundur 1.71. Səhv marjası üçün düsturdan istifadə edərək 5 - 1.71 (0.2 / 5) - 5 + 1.71 (0.2 / 5) arasında bir güvən intervalı var. Arifmetik aparıldıqdan sonra əhali üçün güvən intervalı olaraq 4.932 sm - 5.068 sm səviyyəsində olduq.
  4. Burada populyasiyanın standart sapmasını bilmirik, yalnız nümunə standart sapma. Beləliklə, yenidən t-bal cədvəlindən istifadə edəcəyik. 24 nümunə ölçüsündən az olan 24 dərəcə azadlıq var. Qiyməti t 95% etibarlılıq intervalına uyğundur 2.06. Səhv marjası üçün düsturdan istifadə edərək 5 - 2.06 (0.2 / 5) ilə 5 + 2.06 (0.2 / 5) arasında bir etibarlılıq intervalı var. Arifmetik aparıldıqdan sonra əhali üçün güvən intervalı olaraq 4.912 sm - 5.082 sm.

Həll yollarının müzakirəsi

Bu həllərin müqayisə edilməsində bir neçə məqamı qeyd etmək lazımdır. Birincisi, hər bir vəziyyətdə inam səviyyəmiz artdıqca, dəyəri də bir o qədər çox olar z və ya t ilə başa çatdıq. Bunun səbəbi, həqiqətən də əhalini ələ keçirdiyimizə daha inamlı olmaq üçün inam intervalında daha geniş bir intervala ehtiyacımız var.

Qeyd etmək lazım olan digər bir xüsusiyyət, müəyyən bir etimad aralığı üçün istifadə edənlərin olmasıdır t olanlardan daha genişdir z. Bunun səbəbi a t paylanma standart normal paylanmaya nisbətən quyruqlarında daha çox dəyişkənliyə malikdir.

Bu tip problemlərin həlli yollarının açarı, əhalinin standart sapmasını bilsək bir cədvəldən istifadə etməyimizdir z-qiymətlər. Əhali standart sapmasını bilmiriksə, onda bir cədvəldən istifadə edirik t ballar.