Rəylər

Qismən təzyiq anlayışı və nümunələr

Qismən təzyiq anlayışı və nümunələr

Qismən təzyiq tərifi

Qazların qarışığında hər bir qaz qarışıqın ümumi təzyiqinə qatqı təmin edir. Bu qatqı qismən təzyiqdir. Qismən təzyiq, qazın eyni həcmdə və temperaturda olması halında qazdakı təzyiqdir. Dalton qanununda deyilir ki, ideal qazların qarışığının ümumi təzyiqi hər bir fərdi qazın qismən təzyiqinin cəmidir.

Təzyiq üçün adi simvol P və ya P olduğu halda, qismən təzyiq alt yazı ilə göstərilir (məs., P)1 və ya səh1).

Qismən təzyiq kimya, fizika və biologiya sahələrində vacibdir. Qan oksigen və karbon qazının miqdarı, qismən təzyiqini ölçməklə təyin olunur.

Mənbə

  • Perry, R.H. və Yaşıl, D.W. (Redaktorlar) (1997). Perrinin Kimya Mühəndisləri kitabçası (7-ci ed.) McGraw-Hill. ISBN 0-07-049841-5.