Yeni

'Səbir' in birləşməsi

'Səbir' in birləşməsi

Saber, ümumiyyətlə bilik mənasında "bilmək" mənasını verən ümumi bir ispan feli, yüksək qaydasızdır. Həm sap, həm də sonluq gözlənilməz formalar ala bilər.

Saber ilə qarışdırılmamalıdır conocer, bu da "bilmək" deməkdir, ancaq bir insanla tanış olmaq mənasında. Conocer nizamsız olaraq da birləşir

Düzensiz formalar aşağıda qalın təbəqədə göstərilir. Pronoslar rahatlıq və aydınlıq üçün göstərilir; gündəlik nitq və yazıda çox vaxt buraxılırlar.

İnfinitivdir Saber

saber (bilmək)

Gerund Saber

sabiendo (bilən)

İştirakçısı Saber

sabido (məlum)

Mövcud göstəricidir Saber

(Bilirəm), tú sabes (bilirsiniz), usted / él / ella sabe (bilirsinizmi, bilir), nosotros / sabemos (bilirik), vosotros / sabéis (bilirsiniz), ustedes / ellos / ellas saben (siz / onlar bilirsiniz)

Preterite göstərici Saber

yo supe (Bilirdim), tú supiste (bilirdin), usted / él / ella supo (sən, o bilirdi), nosotros / kimi supimos (bilirdik), vosotros / kimi supisteis (bilirdiniz), ustedes / ellos / ellas supieron (bilirdilər)

Qüsursuz Göstərici Saber

yo sabía (bilirdim), sabias (bilirdiniz), usted / él / ella sabía (siz / bilirdiniz), nosotros / sabíamos (bilirdik), vosotros / sabíais (siz bilirdiniz), ustedes / ellos / ellas sabían (sən bilirdin)

Gələcəyin göstəricisi Saber

yo sabré (Bilirəm), tú sabrás (bilirsiniz), usted / él / ella səbrə (sən / o / biləcəksən), nosotros / kimi sabremos (biləcəyik), vosotros / kimi sabréis (bilirsiniz), ustedes / ellos / ellas sabran (biləcəklər)

Şərti Saber

yo sabriya (Bilirdim), tú sabrías (bilirsiniz), usted / él / ella sabriya (sən / o bilirsən), nosotros / kimi sabríamos (bilirdik), vosotros / kimi sabríais (bilirsiniz), ustedes / ellos / ellas sabrían (sən / bilirsən)

Mövcud Subjunctive Saber

que yo sepa (bilirəm ki), que tú sepas (bilirsiniz), que usted / él / ella sepa (bilirsiniz ki), que nosotros / kimi sepamos (bildiyimiz kimi), que vosotros / kimi sepais (bilirsiniz), que ustedes / ellos / ellas sepan (siz / onlar bilirsiniz)

Qüsursuz Subjunktiv Saber

que yo supiera / supiese (mən bilirdim), que tú supieras / supieses (bilirdin ki), que usted / él / ella supiera / supiese (o / o bilirdi), que nosotros / kimi supiéramos / supiésemos (bilirdik ki), que vosotros / as supierais / supieseis (bilirdiniz), que ustedes / ellos / ellas supieran / supiesen (siz / onlar bilirdiniz)

İmperativ Saber

sabe tú (bil), yox sepas tú (bilmirəm), sepa usted (bilir), sepamos nosotros / kimi (bizə bildirin), sabed vosotros / kimi (bilin), yox sepais vosotros / kimi (bilmirəm), sepan ustedes (bilirik)

Mövcud Mükəmməl Göstəricidir Saber

yo o sabido, tú sabido, usted / él / ella ha sabido, nosotros / hemos sabido, vosotros habéis sabido, ustedes / ellos / ellas han sabido (mən bilmişəm, bildiyiniz var, o da tanıyır və s.)

Pluperfect (Keçmiş Mükəmməl Göstərici Saber)

yo había sabido, tú había sabido, usted / él / ella había sabido, nosotros / as habíamos sabido, vosotros habíais sabido, ustedes / ellos / ellas habían sabido (bilirdim ki, bildiyin bilirdin, və s.) .)

Gələcək Mükəmməl Göstərici Saber

yo habré sabido, tú habrás sabido, usted / él / ella habrá sabido, nosotros / as habremos sabido, vosotros habréis sabido, ustedes / ellos / ellas habrán sabido (biləcəyəm, biləcəksiniz, biləcəksiniz və s.) .)

Mövcud Mükəmməl Subjunktiv Saber

yo haya sabido, tú hayas sabido, usted / él / ella haya sabido, nosotros / as hayamos sabido, vosotros hayáis sabido, ustedes / ellos / ellas hayan sabido (bilirəm ki, bildiyinizi, bildiyinizi və s. bilirəm) .)

Keçmiş Mükəmməl Subjunktiv Saber

yo hubiera / hubiese sabido, tú hubieras / hubieses sabido, usted / él / ella hubiera / hubieses sabido, nosotros / as hubiéramos / hubiésemos sabido, vosotros hubierais / hubieseis sabiden / bilmedim ki , bildiyin, bildiyini və s.)

Şərti Mükəmməl Saber

yo habría sabido, tú habrías sabido, usted / él / ella habría sabido, nosotros / as habríamos sabido, vosotros habríais sabido, ustedes / ellos / ellas habrían sabido (bilsəydim, biləydin, biləydin və s.) .)

Proqressiv Gərginliklər Saber

Bir çox mütərəqqi gərginlik müvafiq formadan istifadə edirestar gerundun ardıncasabiendo. Ancaq istifadə etmək çox yaygın deyil saber mütərəqqi bir formada.

Formalarından istifadə edərək nümunə cümlələr Saber

Quiero saber lo que piensas. (Düşündüyünüzü bilmək istəyirəm. Sonsuz.)

Yox que hacer. (Nə edəcəyimi bilmirəm. Gərgin hazırlayın.)

¿Cuántos años tenías cuando supiste la siguiente información? (Aşağıdakı məlumatları biləndə neçə yaşınız vardı? Qeyd edək ki, burada istifadə olunan preterite gərginliyində, conocer tez-tez "öyrənmək" və ya "tanış olmaq" deməkdir.)

Estábamos sorprendidos porque yox sabíamos lo que había pasado. (Nə olduğunu bilmədiyimiz üçün təəccübləndik.)

Hemos sabido por mucho tiempo que el ser humano posee el poder transformer la Tierra en formas a la vez terribles y majestuosas. (Biz çoxdan bilirik ki, insan eyni zamanda həm dəhşətli, həm də əzəmətli şəkildə Yer kürəsini dəyişdirə bilmə gücünə malikdir. Əla təqdim edin.)

Sin muchos consejos, yox sabríamos lo que debemos estudiar. (Bir çox məsləhət olmadan nə öyrənəcəyimizi bilmirik.)

Cuando veas las fotos, sabrás la verdad. (Şəkilləri görəndə həqiqəti biləcəksən. Gələcək.)

No importa que Roxana sepa que soy su xeyirxah. (Roksanın onun xeyirxah olduğumu bilməsi vacib deyil. Subjunktiv olaraq hazır olun.)

Podría estar roto por semanas y no lo habrían sabido. (Həftələr boyu qırıla bilərdi və bilmirdilər. Şərti mükəmməldir.)