Yeni

Radula nədir?

Radula nədir?

Radula, mollyuskların yaşayış üçün istifadə etdiyi süxurlarda yemi qırmaq, bitkiləri qidalandırmaq və ya çökəkliklər yaratmaq üçün bir çox molyusklar tərəfindən istifadə olunan xüsusi bir quruluşdur. Radula çox sayda kiçik diş var, köhnəldikləri zaman dəyişdirilir. Hər bir sıra diş marjinal dişlərdən, bir və ya daha çox yanal dişdən və orta dişdən ibarətdir.

Bir radula olan bir heyvan, yaylaqları qida üçün yosunları qırmaq üçün istifadə edən raduladan istifadə edir.

Limpet, bir qayaya dayaz bir çuxur qazmaqla "ev" yaratmaq üçün radulalarından istifadə edən dəniz onurğasızdır.