Maraqlıdır

Fransız Söz Un Soupçon haqqında

Fransız Söz Un Soupçon haqqında

Fransızca "un şopçon", tələffüz edilən "sabun-oğul", "şübhə", "işarə" və ya "damla (məcazi)" mənasını verir.

Nümunələr

David est à l'abri de tout şorbalı - David heç bir şübhədən azaddır.
Je sens juste un soupçon d'ail - Bir az sarımsağın dadını verirəm.
Veux-tu un şorbası de vin? - Bir damla şərab istəyərsən?
Əlaqəli:

oshçonner - şübhələnmək; şovçonnable (adj) - şübhə doğurur; oshçonneusement (adv) - şübhəli; soupçonneux (adj) - şübhəli