Yeni

Deluksiya tərifi

Deluksiya tərifi

Zəriflik tərifi:

Çözünür bir maddənin bir həll meydana gətirmək üçün havadan su buxarını alması prosesi. Delüskansiyanın baş verməsi üçün havadakı suyun buxar təzyiqi doymuş məhlulun buxar təzyiqindən çox olmalıdır.