Maraqlıdır

Korroziya anlayışı

Korroziya anlayışı

Korroziya tərifi: Korroziya, kimyəvi və ya elektrokimyəvi reaksiya səbəbiylə canlı toxuma və ya materialın geri dönməz ziyanı və ya məhvidir.

Misal: Korroziyanın ən bariz nümunəsi dəmir və ya poladdan paslanmadır.